eformulare.ro
einformatii.ro | eformulare.ro | estiri.ro

Acte necesare

website dezvoltat de einformatii.ro


 FORMULARE SI ACTE NECESARE
MJ
Ministerul de Justitie
 Actele necesare pentru autorizarea traducatorilor
Cererea se adreseaza ministrului justitiei si va avea urmatorul continut: numele si prenumele solicitantului, domiciliul complet al acestuia, numarul de telefon, mentiunea ca este cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European precum si limba pentru care solicita sa fie autorizat ca traducator si interpret.

Cererea va fi însotita de urmatoarele acte si taxe:

. a) copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea în limba sau linle straine pentru care solicită autorizarea si copia legalizata a atestatului de traducator pentru specialitatea stiinte juridice eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor;b1)copia legalizata a atestatului integral de traducator (traducere si retroversiune în aceeasi specialitate) si copia legalizata a atestatului de traducator în specialitatea stiinte juridice (traducere sau retroversiune) eliberate de Ministerul Culturii si Cultelor;

sau

2)copia legalizata a atestatului integral de traducator (traducere si retroversiune) în specialitatea sinte juridice eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor;

II. certificat de cazier judiciar( valabil trei luni de la eliberare);

III. copia xerox a buletinului de identitate sau a cartii de identitate ori a pasaportului;

IV. copia xerox a certificatului de nastere sau a traducerii acestuia în limba romana, dupa caz, a certificatului de casatorie ori a traducerii acestuia în limba romana, daca este cazul;

V. recomandarea privind buna reputatiei profesionala si sociala eliberata de o institutie cu care a colaborat sau de un cadru universitar;

VI. declaratie autentificata, pe proprie raspundere, din care rezulta ca are capacitate deplina de exercitiu;

VII. certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical;

VIII. dovada plat taxei judiciare de timbru în valoare de 171.000 lei;

IX. timbru judiciar în valoare de 1.500 lei.

Strainul, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European poate dovedi îndeplinirea condițiilor prevazute la art.3 lit.b-f din Legea 178/1997, modificata si completata prin Legea nr.281/2004 si cu documente emise/eliberate de autoritatile competente din statul membru de origine sau de provenienta.

Cerere împreuna cu actele doveditoare se depune la Registratura Ministerului Justitiei str. Apollodor nr.17, sector 5, Bucuresti

 Lista formularelor pentru inregistrare - persoane juridice - Anexa nr. 1 - inregistrare fiscala
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Lista formularelor pentru inregistrare - persoane juridice - Anexa nr. 2 - investitie straina
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Lista formularelor pentru inregistrare - persoane juridice - Cerere de inregistrare - numire lichidator
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Lista formularelor pentru inregistrare - persoane juridice - Cerere de servicii
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Lista formularelor pentru inregistrare - persoane juridice - Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Lista formularelor pentru inregistrare - persoane juridice
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Ghid de completare a cererii de inregistrare
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Ghid de completare a declaratiilor pe proprie raspundere
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Lista formularelor pentru inregistrare - persoane juridice - Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Lista formularelor pentru inregistrare - persoane juridice - Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind modificarea declaratiei
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Lista formularelor pentru inregistrare - persoane fizice - Cerere de inregistrare - persoane fizice
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Lista formularelor pentru inregistrare - persoane fizice - Anexa 1 - reprezentant membri
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Lista formularelor pentru inregistrare - persoane fizice - Anexa 2 - inregistrare fiscala
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Lista formularelor pentru inregistrare - persoane fizice - Cerere verificare disponibilitate si/sau rezervare firma persoane fizice
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Acte necesare pentru eliberarea licentei pe activitate
| detalii | | formulare |
 Acte necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetateniei romane
| detalii |
 Redobandire cetatenie fosti cetateni romani
| detalii |
 Acte pentru supralegalizat
| detalii |
CONTUL MEU
Conectare
Inregistrare in site
Recuperare parola
gazduire siteuri
Reteaua Noastra

© 2003-2020 eformulare.ro. Toate drepturile rezervate. contact
gazduire siteuri