eformulare.ro
einformatii.ro | eformulare.ro | estiri.ro

Acte necesare

website dezvoltat de einformatii.ro


 FORMULARE SI ACTE NECESARE
PRIMARII - Locale
Judetul Hunedoara
 ACTE necesare pentru avizarea documentatiilor pentru PLAN URBANISTIC de detaliu (P.U.D.)
| site oficial |
Documente necesare:

- cerere de mana

- Documentatie in 3 exemplare intocmita de un proiectant autorizat care contine:
• extras de C.F. sau alt act doveditor al dreptului de proprietate asupra terenului;
• memoriu justificativ general(descriere, amplasament, descriere constructii invecinate existente, descriere constructii propuse, descriere retete tehnico-edilitare existente si propuse, indici constructivi si urbanistici Sc, Sd, Su, Sl, POT, CUT)
• avizele: R.A.I.L.
ROMTELECOM
ROMGAZ
TV HOLDING
RENEL

- Piese desenate incadrate in zona sc. 1 : 10000, 1 : 5000, 1 : 2000
• plan situatie existenta 1 : 500 ; 1 : 200
• plan situatie propusa 1 : 500 : 1 : 200
• plan coordonator retele tehnico – edilitare
• planurile tuturor nivelurilor sc. 1 : 100 1 : 50
• sectiune caracteristica sc. 1 : 100 ; 1 : 50
• plan desfasurator de fronturi(dupa caz)
• taxa avizare P.U.D. – 10 lei (casieria primariei)
Institutia : Primaria Municipiului Hunedoara
 Cerere pentru atribuirea unui teren in vederea construirii unei locuinte
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Aautorizatie pentru activitati economice
| detalii | | formulare | | site oficial |
 AUTORIZATIE pentru transport persoane in regim TAXI eliberata in baza Legii nr.38/2003 si viza anuala conform H.C.L. 197/2003
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Autorizatie TAXI – INDEPENDENT in baza Legii nr.507/2002
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Autorizatie pentru desfăşurarea unor activitati economice in baza Legii nr.507/2002 – pentru independenţi şi asociaţii familiale şi viza anuală
| detalii | | formulare | | site oficial |
 AUTORIZAŢIE pentru desfăşurarea unor ACTIVITĂŢI ECONOMICE in baza Legii nr.507/2002 – pentru independenţi şi asociaţii familiale şi viza anuala
| detalii | | formulare | | site oficial |
 AUTORIZATIE TAXI – INDEPENDENT in baza Legii nr.507/2002
| detalii | | formulare | | site oficial |
 AUTORIZATIE pentru transport persoane in regim TAXI eliberata in baza Legii nr.38/2003 si viza anuala conform H.C.L. 197/2003
| detalii | | formulare | | site oficial |
 AUTORIZATIE pentru transport persoane in regim TAXI eliberata in baza Legii nr.38/2003 si viza anuala conform H.C.L. 197/2003 - OPERATORI DE TRANSPORT (SOCIETATI COMERCIALE)
| detalii | | formulare | | site oficial |
 AUTORIZATIE pentru ACTIVITĂŢI ECONOMICE care se desfasoara in spatii si viza anual a acestora eliberate in baza Dispozitiei Primarului nr.1291/2001, a Legii nr.650/2002 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.
| detalii | | formulare | | site oficial |
 AVIZE COLECTARE DEŞEURI RECICLABILE de la persoane fizice OG 16/2001 aprobată prin Legea nr.465/2001 art.7, in vederea eliberării autorizaţiilor de funcţionare de către Prefectură
| detalii | | formulare | | site oficial |
 SCHIMBAREA DESTINAŢIEI UNUI SPAŢIU de locuit in spaţiu cu altă destinaţie
| detalii | | site oficial |
 Acte necesare pentru obtinere autorizatiei de spargere
| detalii | | site oficial |
 ACTE necesare eliberarii adeverintelor de notare a constructiilor in C.F.
| detalii | | site oficial |
 ACTE necesare pentru eliberarea adeverintelor de RADIERE a constructiilor
| detalii | | site oficial |
 ACTE necesare pentru obtinerea CERTIFICATULUI DE URBANISM
| detalii | | site oficial |
 ACTE necesare pentru eliberarea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
| detalii | | site oficial |
 AVIZ privind EXECUŢIE LUCRĂRI pe domeniul public
| detalii | | site oficial |
 Solicitari privind TĂIERI şi corectii de copaci
| detalii | | site oficial |
 CERTIFICAT de nomenclatura stradala si adresa
| detalii | | site oficial |
Pagini cu rezultate : 1  2  3  4  5  6   INAINTE 
Reteaua Noastra

© 2003-2024 eformulare.ro. Toate drepturile rezervate. contact
gazduire siteuri
google-analytics.com