eformulare.ro
einformatii.ro | eformulare.ro | estiri.ro

Acte necesare

website dezvoltat de einformatii.ro


 FORMULARE SI ACTE NECESARE
BANCI
Egnatia Bank Romania
 Acte necesare obtinerii Creditului pentru nevoi personale "EGNATIA 4U"
| site oficial |
Documente necesare:

A.PRE-APROBARE


- Formular de solicitare a creditului-se obtine de la Banca;


- Copie dupa buletinul de identitate al solicitantului;

- Copie dupa contractul de munca care sa ateste ca solicitantul este angajat pe o perioada de timp nedeterminata si copie dupa actul/actele aditional(e) la acest contract, daca este cazul;

- Copie dupa carnetul de munca actualizat si cu mentiunea/stampila "Conform cu originalul" si semnatura persoanei imputernicite;

- Adeverinta de venituri - se obtine de la Banca - semnata de catre angajator prin care se certifica salariul lunar al solicitantului si alte detalii, cum ar fi moneda in care este negociat salariul, eventuale indexari etc;

- In cazul in care solicitantul este intreprinzator, este necesara prezentarea declaratiei privind impozitul pe venit si alte documente referitoare la companie (Actul constitutiv, Bilatul & Contul de Profit si Pierdere, Hotararea AGA de repartizare a profitului sub forma de dividende etc.);

- Ultimele trei extrase lunare in cazul in care solicitantul detine Carti de credit;

- Aceleasi documente sunt necesare si pentru sot(sotie);

- Alte documente suplimentare care sa ateste bonitatea solicitantului;

B. APROBARE FINALA
Dupa pre-aprobarea cererii de credit, solicitantul va trebui sa prezinte Bancii urmatoarele documente:

- Actul de proprietate al imobilului ce urmeaza sa fie ipotecat (contract de vanzare-cumparare etc.);

- dosar cadastral si inchiderea de intabulare a imobilului;

- Raport de evaluare - se obtine de catre Banca de la Societatea de Evaluare care face expertiza si evaluarea imobilului;

- Certificat fiscal eliberat de Primarie pe raza careia se afla situat imobilul;

- Extras de carte funciara emis de OCPI;

- Orice alt document referitor la imobilul care urmeaza sa fie ipotecat;

Solicitantul creditului trebuie sa prezinte Bancii Polita de Asigurare a Imobilului cesionata in favoarea Bancii (in cazul ipotecii asupra unui teren, aceasta polita nu este necesara)
Institutia : E.B.R.
 Acte necesare obtinerii Creditului Imobiliar
| detalii | | site oficial |
 Acte necesare obtinerii Creditului Auto
| detalii | | site oficial |
 Acte necesare deschiderii de cont curent - pt persoane fizice
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Acte necesare deschiderii de cont - pt companii comerciale existente in Romania si filiale ale companiilor straine.
| detalii | | formulare | | site oficial |
Reteaua Noastra

© 2003-2024 eformulare.ro. Toate drepturile rezervate. contact
gazduire siteuri
google-analytics.com