eformulare.ro
einformatii.ro | eformulare.ro | estiri.ro

Acte necesare

website dezvoltat de einformatii.ro


 FORMULARE SI ACTE NECESARE
BANCI
Egnatia Bank Romania
 Acte necesare obtinerii Creditului Imobiliar
| site oficial |
Documente necesare:

A. Pre-aprobare


- Formular de solicitare a creditului - se obtine de la Banca;

- Copie de pe buletinul de identitate al solicitantului;

- Copie dupa contractul de munca care sa ateste ca solicitantul este angajat pe o perioada de timp nedeterminata si copie dupa actul/ actele aditional(e) la acest contract, daca este cazul;

- Copie dupa carnetul de munca actualizat si cu mentiunea/stampila "Conform cu originalul" si semnatura persoanei imputernicite;

- Adeverinta de venituri - se obtine de la Banca - semnata de catre angajator prin care se certifica salariul lunar al solicitantului si alte detalii, cum ar fi moneda in care este negociat salariul, eventuale indexari etc;

- In cazul in care aplicantul este intreprinzator, este necesara prezentarea declaratiei privind impozitul pe venit si alte documente referitoare la companie (Actul constitutiv, Bilantul & Contul de Profit si Pierdere etc.);

- Ultimele trei extrase lunare in cazul in care solicitantul detine Carti de credit;

- Aceleasi documente sunt necesare si pentru sot(ie);

- Alte documente suplimentare care sa ateste bonitatea solicitantului;

B. Aprobarea finala
Dupa pre-aprobarea cererii de credit, solicitantul va trebui sa prezinte Bancii urmatoarele documente:

- Actul de proprietate al locuintei ce urmeaza sa fie cumparata/ipotecata (contract de vanzare-cumparare);

- Dosarul cadastral si incheierea de intabulare a imobilului;

- Certificat fiscal eliberat de Primaria pe raza careia se afla imobilul;

- Raport de evaluare - se obtine de catre Banca de la Societatea de Evaluare care face expertiza si evaluarea locuintei;

- Extras de carte funciara emis de OCPI-Biroul de Carte Funciara a localitatii unde se gaseste imobilul;

- In cazul achizitiei de apartamente - Adeverinta eliberata de catre Asociatia de Proprietari a blocului unde se afla apartamentul si vizata de catre Primaria localitatii in raza caruia se afla situat imobilul respectiv;

- Orice alt document referitor la imobilul care urmeaza sa fie cumparat/ipotecat. Solicitantul creditului trebuie sa prezinte Bancii Polita de Asigurare a Imobilului cesionata in favoarea Bancii (acolo unde este cazul).
Institutia : E.B.R.
 Acte necesare obtinerii Creditului Auto
| detalii | | site oficial |
 Acte necesare obtinerii Creditului pentru nevoi personale "EGNATIA 4U"
| detalii | | site oficial |
 Acte necesare deschiderii de cont curent - pt persoane fizice
| detalii | | formulare | | site oficial |
 Acte necesare deschiderii de cont - pt companii comerciale existente in Romania si filiale ale companiilor straine.
| detalii | | formulare | | site oficial |
Reteaua Noastra

© 2003-2024 eformulare.ro. Toate drepturile rezervate. contact
gazduire siteuri
google-analytics.com