eformulare.ro
einformatii.ro | eformulare.ro | estiri.ro

Acte necesare

website dezvoltat de einformatii.ro


 FORMULARE SI ACTE NECESARE
Telecomunicatii - Telefonie fixa - Romtelecom - Serviciu telefonic de baza
Instalare post telefonic
 Instalare post telefonic pentru persoane fizice
| formulare | | site oficial |
Solicitantul trebuie sa prezinte buletinul de identitate la ghiseul "Inregistrari cereri" din cadrul oficiului comercial. Daca titularul cererii nu are viza de domiciliu, trebuie sa se prezinte cu buletinul de identitate si copie xerox dupa unul din actele mentionate mai jos, pentru a justifica dreptul de proprietate sau folosinta asupra spatiului:

contract de vanzare-cumparare autentificat
contract de inchiriere a spatiului, inregistrat la Administratia Financiara
certificat de mostenitor
act de concesiune

IMPORTANT
1. Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate precum si cetatenii straini care solicita instalarea unui post telefonic vor prezenta ca act de identitate pasaportul sau legitimatia provizorie si copia actului din care sa reiasa faptul ca locuiesc sau sunt proprietarii imobilului unde solicita instalarea:
- contract de vanzare - cumparare
- contract de inchiriere
- certificat de mostenire


2. Instalarea posturilor telefonice poate fi solicitata si in favoarea unui minor, de catre tutorele legal, daca acesta prezinta acte doveditoare.


3. Puteti reveni la cererea initiala de instalare a unui post telefonic in urmatoarele cazuri:
- daca titularul si-a schimbat numele
- daca titularul si-a schimbat domiciliul
- vechimea cererii de instalare a postului telefonic se pastreaza daca va mutati in cadrul aceleiasi localitati, dar este necesar sa depuneti o cerere de revenire in care sa mentionati noul domiciliu;
- vechimea cererii de instalare a postului telefonic nu se pastreaza daca va mutati in alta localitate.


4. Daca titularul prezinta certificat de handicapat - eliberat de Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap - ulterior datei de depunere a cererii de instalare, solicitarea va fi tratata cu prioritate (in limita existentei posibilitatilor tehnice).


5. Daca solicitantul se incadreaza in Decretul Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice (se incadreaza in legislatie pentru a fi tratate cu prioritate).


6. In cazul cedarii dreptului de vechime al cererii in favoarea unei rude, pana la
gradul 3, cu conditia ca ambele persoane sa aiba aceeasi adresa. Pentru cedarea dreptului de vechime se depun doua cereri:
- de preluare a vechimii cererii
- de cedare a vechimii cererii

Aceste cereri trebuie sa fie insotite de actele doveditoare a gradului de rudenie al celor doi solicitanti (certificat de nastere, certificat de casatorie). Persoanele care au cedat dreptul de instalare al unui post telefonic, in cazul mutarii la o noua adresa, vor fi tratati ca noi solicitanti.


7. In cazul in care titularul cererii divorteaza sau a decedat, dreptul la vechimea cererii poate fi preluat de cel ramas in locuinta, sotul (sotia) sau copilul acestuia.


8. In cazul in care solicitantul se prezinta impreuna cu un posesor de post telefonic care este de acord ca postul sau telefonic sa fie cuplat cu cel al titularului cererii de instalare - posesorul postului telefonic trebuie sa fie de acord si cu schimbarea numarului de apel (numai in cazul in care posibilitatile tehnice o permit).


9. Daca cererea de instalare a fost aprobata in favoarea fostilor locatari, noii locatari trebuie sa se prezinte la oficiul comercial cu o cerere de instalare si cu o adeverinta de la Asociatia de Locatari din care sa reiasa ca fostul locatar este scos din cartea de imobil sau orice act doveditor din care sa reiasa ca fostul locatar nu mai locuieste la adresa respectiva. Cererea fostului locatar se anuleaza, iar solutia tehnica se atribuie cererii celei mai vechi din evidenta; daca cererea noului solicitant este cea mai veche, solutia se atribuie acestuia.
Institutia : Romtelecom SA
 Instalare post telefonic pentru persoane juridice
| detalii | | site oficial |
Reteaua Noastra

© 2003-2023 eformulare.ro. Toate drepturile rezervate. contact
gazduire siteuri
google-analytics.com