eformulare.ro
einformatii.ro | eformulare.ro | estiri.ro

Acte necesare

website dezvoltat de einformatii.ro


 FORMULARE SI ACTE NECESARE
DGP
permis de port arma
permis de port arma, arme de vanatoare, pistoale cu gaze pentru autoaparare
 Avizul pe licentele de imp-exp pentru arme de foc si munitii
| site oficial |
ACTE NECESARE AŽN VEDEREA OBA¢INERII AVIZULUI PE LICENA¢ELE DE IMPORT-EXPORT DE CA‚TRE AGENA¢II ECONOMICI PENTRU ARME DE FOC AžI MUNIA¢II

1. La prima solicitare a unui aviz:

cerere A®n care se solicitAƒ avizarea, pentru fiecare licenA£Aƒ (dublu exemplar);

copie dupAƒ factura proformAƒ tradusAƒ AŸi legalizatAƒ;

certificat constatator de la Registrul ComerA£ului;

cazierul fiscal al societAƒA£ii care solicitAƒ avizul pentru operaA£iuni de import-export, eliberat de DirecA£ia GeneralAƒ a FinanA£elor Publice;

copie dupAƒ statutul societAƒA£ii, A®n care sAƒ fie prevAƒzut, A®n mod expres faptul cAƒ societatea desfAƒAŸoarAƒ operaA£iuni cu arme AŸi muniA£ii (comerA£, import-export, conform cod CAEN, 5147, 5248, 5250, etc.);

copie de pe autorizaA£ia emisAƒ de Inspectoratele JudeA£ene de PoliA£ie sau dupAƒ caz D.G.P.M.B. A®n baza art. 108 din Legea nr. 295/2004;

licenA£ele de import / export eliberate de Ministerul Afacerilor Externe - DirecA£ia LicenA£e;

copie dupAƒ contractul cu unitatea de jandarmi care sAƒ asigure paza transportului armelor AŸi muniA£iilor (conform art. 25 (2) din Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor AŸi protecA£ia persoanelor);

chitanA£a A®n original a plAƒA£ii taxei pentru acordarea avizului, A®n regim normal sau de urgenA£Aƒ;

delegaA£ia, A®n copie, a persoanei care depune dosarul, emisAƒ de societatea care solicitAƒ avizul, cu semnAƒtura AŸi AŸtampila conducAƒtorului unitAƒA£ii.2. La urmAƒtoarele solicitAƒri:

cerere de avizare (dublu exemplar) pentru fiecare licenA£Aƒ;

copie dupAƒ factura proformAƒ tradusAƒ AŸi legalizatAƒ;

chitanA£a A®n original a plAƒA£ii taxei pentru acordarea avizului, A®n regim normal sau de urgenA£Aƒ;

delegaA£ia, A®n copie, a persoanei care depune dosarul, emisAƒ de societatea care solicitAƒ avizul, cu semnAƒtura AŸi AŸtampila conducAƒtorului unitAƒA£ii;
Institutia : I.G.P.R.
 Acte necesare pentru eliberarea permisului de port-arma
| detalii | | site oficial |
 Acte necesare pentru autorizare pistol de autoaparare cu gaze
| detalii | | site oficial |
 Acte necesare pentru detinerea de arme de vanatoare pentru straini
| detalii | | site oficial |
 Persoanele juridice pot efectua operatiuni cu arme si muniti
| detalii | | site oficial |
 Acte necesare pentru detinerea de arme de autoaparare cu gaze pentru straini
| detalii | | site oficial |
 NOTIFICAREA, AŽNSCRIEREA AžI RADIEREA ARMEI NELETALE
| detalii | | site oficial |
Reteaua Noastra

© 2003-2024 eformulare.ro. Toate drepturile rezervate. contact
gazduire siteuri
google-analytics.com