eformulare.ro
einformatii.ro | eformulare.ro | estiri.ro

Acte necesare

website dezvoltat de einformatii.ro


 FORMULARE SI ACTE NECESARE
DGP
permis de port arma
permis de port arma, arme de vanatoare, pistoale cu gaze pentru autoaparare
 Acte necesare pentru eliberarea permisului de port-arma
| site oficial |
AŽn vederea autorizAƒrii procurAƒrii armelor letale, cetAƒA£enii romA¢ni sau strAƒinii cu domiciliul ori reAŸedinA£a A®n RomA¢nia, trebuie sAƒ depunAƒ la organul de poliA£ie competent din cadrul inspectoratelor de poliA£ie judeA£ene, respectiv DirecA£ia GeneralAƒ de PoliA£ie a Municipiului BucureAŸti, A®n a cAƒror razAƒ teritorialAƒ domiciliazAƒ sau dupAƒ caz, au reAŸedinA£a, un dosar care trebuie sAƒ cuprindAƒ urmAƒtoarele documente care sAƒ ateste A®ndeplinirea condiA£iilor prevAƒzute la art. 15 alin. (1) din Legea 295/2004:

a. cerere tip, model anexa nr. 1;

b. actul de identitate al solicitantului, original AŸi copie;

c. un certificat medical eliberat de o unitate sanitarAƒ specializatAƒ, cu cel mult 6 luni A®naintea depunerii cererii, din care sAƒ rezulte cAƒ nu suferAƒ de una din afecA£iunile stabilite de Ministerul SAƒnAƒtAƒA£ii care fac imposibilAƒ autorizarea pentru a deA£ine sau, dupAƒ caz, purta AŸi folosi arme AŸi muniA£ii letale, AŸi este apt sAƒ deA£inAƒ astfel de arme AŸi muniA£ii;

d. certificat de cazier judiciar;

e. aviz psihologic din care sAƒ rezulte cAƒ solicitantul este apt sAƒ deA£inAƒ, sAƒ poarte AŸi sAƒ foloseascAƒ arme AŸi muniA£ii letale, eliberat cu cel mult 12 luni A®naintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat A®n condiA£iile legii;

f. certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoreticAƒ AŸi practicAƒ A®n domeniul armelor AŸi muniA£iilor, organizat de o persoanAƒ juridicAƒ autorizatAƒ A®n acest sens, A®n original AŸi copie;

g. douAƒ fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;

h. dovada achitAƒrii taxelor pentru autorizare, prevAƒzute de legislaA£ia A®n vigoare;

i. permis de vA¢nAƒtoare A®n original AŸi copie, A®n cazul A®n care persoana solicitAƒ autorizarea procurAƒrii armei numai pentru deA£inere;

j. carnetul de membru vA¢nAƒtor, A®n original AŸi copie, vizat pe anul A®n curs, eliberat de o organizaA£ie vA¢nAƒtoreascAƒ legal constituitAƒ, afiliatAƒ la AsociaA£ia GeneralAƒ a VA¢nAƒtorilor AŸi Pescarilor Sportivi din RomA¢nia a€“ pentru arme lungi cu destinaA£ia a€“ vA¢nAƒtoare sau dupAƒ caz, tir sportiv sau biatlon, A®n cazul A®n care persoana solicitAƒ autorizarea procurAƒrii armei A®n scopul portului AŸi folosirii acesteia;

k. carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de AgenA£ia NaA£ionalAƒ pentru Sport sau legitimaA£ie de sportiv de tir sau biatlon, vizat la zi de FederaA£ia RomA¢nAƒ de Tir Sportiv sau de FederaA£ia RomA¢nAƒ de Schi AŸi Biatlon, A®n original AŸi copie, pentru arme de tir, iar A®n cazul A®n care persoana solicitAƒ autorizarea procurAƒrii armei A®n scopul portului AŸi folosirii, trebuie sAƒ prezinte AŸi o adeverinA£Aƒ din partea clubului sportiv la care este legitimat, care sAƒ ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al cAƒror proprietar este solicitantul, A®n cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmeazAƒ sAƒ participe;

l. adeverinA£Aƒ care atestAƒ, A®n cazul cetAƒA£eanului romA¢n, faptul cAƒ titularul are calitatea prevAƒzutAƒ la art. 14 alin.(2) lit.a) AŸi b) din Legea 295/2004, eliberatAƒ de instituA£ia competentAƒ A®n acest sens, A®n cazul A®n care persoana solicitAƒ autorizarea procurAƒrii armei de apAƒrare AŸi pazAƒ A®n scopul portului AŸi folosirii acesteia.

Institutia : I.G.P.R.
 Acte necesare pentru autorizare pistol de autoaparare cu gaze
| detalii | | site oficial |
 Acte necesare pentru detinerea de arme de vanatoare pentru straini
| detalii | | site oficial |
 Avizul pe licentele de imp-exp pentru arme de foc si munitii
| detalii | | site oficial |
 Persoanele juridice pot efectua operatiuni cu arme si muniti
| detalii | | site oficial |
 Acte necesare pentru detinerea de arme de autoaparare cu gaze pentru straini
| detalii | | site oficial |
 NOTIFICAREA, AŽNSCRIEREA AžI RADIEREA ARMEI NELETALE
| detalii | | site oficial |
Reteaua Noastra

© 2003-2024 eformulare.ro. Toate drepturile rezervate. contact
gazduire siteuri
google-analytics.com