eformulare.ro
einformatii.ro | eformulare.ro | estiri.ro

Acte necesare

website dezvoltat de einformatii.ro


 FORMULARE SI ACTE NECESARE
MFPDGV
Ministerul Finantelor Publice Directia Generala a Vamilor
 Autorizarea comisionarilor in vama
-Pentru autorizarea COMISIONARILOR IN VAMA – nu exista un formular tipizat al cererii de autorizare.

-Cererea se completeaza conform art. 84 alin (1) din HG 1114 privind Regulamentul de aplicare a Codului vamal si cuprinde:

a) denumirea persoanei juridice si sediul acesteia;

b)codul fiscal;

c)datele personale ale celor care reprezinta persoana juridica (numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul);

d)numarul contului bancar si societatea bancara unde acesta este deschis;

e)denumirea biroului vamal pe langa care solicita autorizatia de functionare in calitate de comisionar in vama;

f)perioada de timp pentru care se solicita autorizarea;

g)indicarea adreselor pentru spatiul de lucru si, dupa caz, pentru cel de depozit din localitatea in care functioneaza biroul vamal pe langa care isi va desfasura activitatea.

-Datele din cererea de autorizare trebuie sa fie sustinute prin copii legalizate dupa urmatoarele acte:

a)certificatul de inmatriculare emis de Oficiul Registrului Comertului;

b)certificatul de inregistrare fiscala;

c)statutul societatii, actul constitutiv al societatii sau contractul de societate si cererea de inscriere de mentiuni, dupa caz, cu rezolutia corespunzatoare emisa de Oficiul Registrului Comertului;

d)cazierele judiciare ale persoanelor fizice care angajeaza oficial societatea comerciala si a persoanelor care urmeaza sa exercite activitati legate de vamuirea marfurilor;

e)dovada din care rezulta ca sunt indeplinite conditiile de la art. 83 alin. (2), avizata de directia regionala vamala interjudeteana in a carei raza de competenta este situat biroul vamal pe langa care se solicita autorizarea; acest document se anexeaza in original la dosarul de autorizare.-Pentru comisionari in vama care desfasoara activitati de curierat rapid nu exista un formular tipizat al cererii de autorizare. Conform art. 89 din H.G. 1114 privind Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, „la eliberarea autorizatiei de functionare pentru comisionarii in vama care desfasoara activitati de curierat rapid se cere numai indeplinirea conditiilor specifice in care se deruleaza activitatea acestora”.
 Autorizatie de Principal Obligat emisa in baza articolului 13 din Decizia Directorului General al Directiei Generale a Vamilor nr. 471/2002, anexa nr. 2.
| detalii | | formulare |
 Cerere tip informatii si reclamatii administrative
| detalii | | formulare |
 Cerere de inscriere tipizata
| detalii | | formulare |
 Acte necesare pentru autorizatia de perfectionare pasiva.
| detalii | | formulare |
 Acte necesare pentru autorizatia de admitere temporara cu exonerare totala sau partiala de plata taxelor vamale
| detalii | | formulare |
 Acte necesare pentru autorizatia de transformare sub control vamal
| detalii | | formulare |
 Acte necesare pentru autorizatii exportatorilor care solicita sa faca dovada originii preferentiale a marfurilor exportate cu ,,declaratia pe factura” in loc de certificatul EUR1.
| detalii | | formulare |
 Acte necesare pentru autorizatia de expeditor agreat
| detalii | | formulare |
 Acte neceare pentru autorizatia de utilizare a garantiei globale
| detalii | | formulare |
 Acte necesare pentru autorizatia de perfectionare activa in sistemul cu suspendare sau restituire
| detalii | | formulare |
 Acte necesare pentru autorizatia de Principal Obligat
| detalii | | formulare |
CONTUL MEU
Conectare
Inregistrare in site
Recuperare parola
gazduire siteuri
Reteaua Noastra

© 2003-2020 eformulare.ro. Toate drepturile rezervate. contact
gazduire siteuri