eformulare.ro
einformatii.ro | eformulare.ro | estiri.ro

Acte necesare

website dezvoltat de einformatii.ro


 FORMULARE SI ACTE NECESARE
MCTI
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
 Actele necesare solicitarii avizului
1. Cerere de eliberare a avizului – in original

2. Dovada disponibilitatii de nume eliberata deMinisterul Justitiei - original

3. Actul constitutiv, statutul si, dupa caz, procesul-verbal al adunarii generale/consiliului director privind constituirea filialei - copii legalizate

4. Actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial copii

5. Hotararea adunarii generale/consiliului director in cazul in care se solicita avizul pentru constituirea filialei - autentificata

Un model de cerere in acest sens este disponibil mai jos:

Cerere eliberare aviz asociatii

Domnule Ministru,

Subsemnatul(a)……………………………., domiciliat(a) in……………….......................

Str…………………nr….., bl…….., sc……., apt…, sector/judet……………….................

telefon……………., posesor al B.I/C.I seria…..nr….................,

eliberat de…………………………in calitate de…………………........................................

Va rog sa eliberati avizul de functionare/inregistrare a modificarii asociatiei …………………………………………, cu sediul in……………….…………..................

Str…………………., nr….., bl…….., sc……., apt…, sector/judet……………..................

Scopul asociatiei este :……………………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………………………………………

Solicit acest aviz pentru a fi folosit in instanta de judecata, in vederea dobandirii personalitatii juridice si inregistrarii infiintarii/modificarii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

Semnatura

 Eliberare avize
| detalii |
 Lista autorizatiilor tehnice de functionare pentru retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin intermediul unei retele de telecomunicatii
| detalii | | formulare |
 Cerere de acordare a licentei individuale privind furnizarea de servicii postale
| detalii | | formulare |
 Cerere de eliberare a avizului pentru internet banking
| detalii | | formulare |
 Cerere de eliberare a avizului tehnic
| detalii | | formulare |
 Cerere de eliberare a licentei de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale
| detalii | | formulare |
 Cerere de eliberare modificare a autorizatiei de functionare
| detalii | | formulare |
 Cerere de inscriere a modificarilor privind furnizarea serviciilor postale
| detalii | | formulare |
 Certificat tip de atestare a dreptului de furnizare de servicii postale
| detalii | | formulare |
 Formular de cerere pentru linie de modulatie (legaturi ξntre studiouri si emitatoarele de radiodifuziune aferente)
| detalii | | formulare |
 Formular de cerere pentru linii mobile de radioreleu
| detalii | | formulare |
 Model de cerere de informatii - Cerere tip
| detalii | | formulare |
 Model reclamatie administrativa I
| detalii | | formulare |
 Model reclamatie administrativa II
| detalii | | formulare |
 Notificare privind furnizarea de servicii postale pe baza regimului de autorizare generala
| detalii | | formulare |
 Notificare privind furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice
| detalii | | formulare |
CONTUL MEU
Conectare
Inregistrare in site
Recuperare parola
gazduire siteuri
Reteaua Noastra

© 2003-2019 eformulare.ro. Toate drepturile rezervate. contact
gazduire siteuri