eformulare.ro
einformatii.ro | eformulare.ro | estiri.ro

Acte necesare

website dezvoltat de einformatii.ro


 FORMULARE SI ACTE NECESARE
CECCAR
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
 Cerere de inscriere la examenul de admitere
CERERE DE INSCRIERE PENTRUOBTINEREA CALITATII DE MEMBRU CAR – CECCAR

Subsemnatul(a) ……………….……………….……. domiciliat ξn localitatea ……………………….. str ……………………… nr …… sector…….judetul…………legitimat cu B.I. seria……………………, nr……………eliberat de………………………….avβnd locul de munca la…………………………………………membra CECCAR, in functia de………………………, cu o retributie lunara de………………………….lei, va rog sa-mi aprobati inscrierea ca membru in Asociatia “CAR – CECCAR”, cu un fond social de …………………………………….lei.Mentionez ca am luat cunostinta de prevederile actului constitutiv si ale statutului Asociatiei “CAR – CECCAR” pe care le recunosc si ma oblig sa le respect; de asemeni ma oblig sa respect hotararile adunarii generale a membrilor si ale consiliului director.Taxa de inscriere in valoare de ………………………………. lei am achitat conform chitantei nr…………..din…………………………Sunt de acord sa mi se retina o data pe luna suma de………………….lei ca depunere la fondul social propriu, precum si ratele la ξmprumut si dobanda aferenta.Declar ca nu mai sunt membru la o alta casa de ajutor reciproc.

DATA SEMNATURA

Se adevereste ca domnul(a) este Eliberat legitimatia de

membru al asociatiei noastre membru nr……………….

si recomandam inscrierea in C.A.R. la data………………………..

PRESEDINTE Secretar general,L.S. Documentaţia privind inscrierea la examen
| detalii | | site oficial |
 Documentaţia privind inscrierea la examen 2
| detalii | | site oficial |
 Cerere pentru dobandirea calitatii de membru provizoriu
| detalii | | formulare |
 Fisa pentru persoane fizice
| detalii | | formulare |
 Fisa pentru societati comerciale
| detalii | | formulare |
CONTUL MEU
Conectare
Inregistrare in site
Recuperare parola
gazduire siteuri
Reteaua Noastra

© 2003-2019 eformulare.ro. Toate drepturile rezervate. contact
gazduire siteuri